Bättre BostadsRättsFörvaltning i Göteborg AB
Box 6086
400 60 GÖTEBORG
Telefon: 031 - 38 69 975

Tel direkt (Niclas): 0736 56 09 18